Pædagogiske links

Nyhedsinformation

Evalueringsproj. DLF

Sektornettet

Kulturnet

SkoleKom

Kultur på nettet

Global Schoolhouse

Kraks Vejviser

Dit Danmark

Uv. ministeriet

Telefonoplysningen 1

Telefonoplysningen 2

Informationsbasen

Gratis HD på Nettet?

Skole-IT

Lær IT

Elektronisk Mødested for Undervisning

Undervisningsinf. (FUI)
ThinkQuest Zapp Online
Masser af gode ideer Fagenes hjemmeside
Center for Teknologistøttet Undervisning (CTU) Center for små handicaps
På job som ... Fagenes hjemmesider
IKT i læreruddannelsen   IKT på skolens pædagogiske serviceceter
Teko-centers undervisningssider
IKT i specialundervisningen (norsk)